Menu główne

ALA

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie animacyjne, które odbędzie się:

8.09.2016, godz. 16.30, Nowogard, Biblioteka Miejska,  Plac Wolności 8

Podczas spotkania będzie można m.in. zapoznać się z korzyściami uczestnictwa w ALA, zaplanowaną ścieżką wsparcia, harmonogramem zajęć, a także wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego (RPO WZ 2014-2020) przez Aktywa Plus Emilia Kowalska przy współpracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.

ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

Korzyści z uczestnictwa w ALA:

 • poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora);
 • nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy;
 • nabycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, w tym tworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje  i społeczności lokalne/grupy nieformalne;
 • możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia;
 • uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach z zakresu ekonomii społecznej (wizytach studyjnych, targach, eventach);
 • reprezentowanie OWES w środowisku lokalnym;
 • poznanie innych uczestników ALA;
 • wymiana dobrych praktyk.

Adresaci ALA to aktywni mieszkańcy powiatu goleniowskiego, angażujący się na rzecz społeczności lokalnych, tj.:

 • Przedstawiciele społeczności lokalnych (grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, itp.);
 • Osoby fizyczne zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ekonomii społecznej;
 • Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, osp, spółdzielni inwalidów, itp.).

Jak wygląda ALA?

I ETAP Spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, celem poszukiwania i wyłonienia lokalnych liderów - kandydatów na Lokalnego Animatora OWES

II ETAP Zajęcia edukacyjne - kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą,  animowania lokalnych społeczności, współpracy, budowania partnerstw, tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, źródeł finansowania.

III ETAP Doradztwo - z zakresu aktywizacji i budowania partnerstw lokalnych.

Udział w etapach I, II i III jest obligatoryjny, aby otrzymać tytuł Lokalnego Animatora OWES, natomiast etapy IV i V są fakultatywne, jednakże serdecznie zapraszamy do skorzystania z pełnej ścieżki ALA.

IV ETAP Wydarzenia animacyjne - debaty, targi, eventach, wizyty studyjne, aby doświadczyć istnienia i działania realnego podmiotu, inspiracji, motywacji do działania.

V ETAP Konkurs na dotację - najlepsze przedsięwzięcie aktywizujące społeczność lokalną, które otrzyma dofinansowanie (dotację na realizację ufundowaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES) - dedykowany tylko Lokalnym Animatorom OWES.

OBECNIE TRWA REKRUTACJA do Akademii Lokalnego Animatora realizowanej od września 2016 w powiecie goleniowskim.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! W grupie ALA jest tylko 10 miejsc.

Aby wziąć udział w ALA należy:

wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarczyć go do OWES Szczecin:

- pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 220, 71-004 Szczecin

- e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faxem na nr: 91 444 31 63

lub przyjść na spotkanie animacyjne (terminy i miejsca spotkań ogłaszane będą na bieżąco na www.aktywneowes.pl w zakładce Aktualności)

Więcej informacji o ALA i REGULAMIN UCZESTNICTWA na:

www.aktywneowes.pl