NFOP - NFOP

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą: „OBYWATEL - TO JA! – cykl przedstawień teatralnych z pogadankami i grami oraz konkurs plastyczny” ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu organizowany jest konkurs plastyczny pt. „Obywatel – to ja!” – dla dzieci i młodzieży z zachodniopomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) o tym, jak dzieci i młodzież postrzegają siebie jako obywatela obecnie lub w przyszłości wraz z min. 5 zdaniowym opisem, kim wg. nich jest obywatel i jaka rolę pełni w społeczeństwie. Do wygrania nagrody w formie bonów do sklepów z multimediami.

Nabór prac do 15.06.2016 r.

Adres na który należy przesyłać prace znajduje się na załączonym plakacie.

Więcej informacji na www.komes.org.pl

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021