Menu główne

Dzień Godności Osób NiepełnosprawnychOBCHODY DNIA GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NOWOGARDZIE.

Z okazji obchodzonego corocznie w całej Europie 5 maja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych - święta  zapoczątkowanego we Francji na początku lat 90 XX wieku, obchodzonego jako Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce obchodzony jako Dzień Godności Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Serduszko" po raz trzeci właśnie z tej okazji organizuje Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. To podwójne święto stanowi niewątpliwą okazję do tego, by zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością i podkreślić konieczność działań na rzecz ich integracji ze społeczeństwem.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz  przedstawicieli instytucji i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych  28 kwietnia 2016r. o godz. 10:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury na spotkanie,  które jest wprowadzeniem i zapowiedzią Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie ma na celu wprowadzenie w świat niepełnosprawności, mówiące i uczące tolerancji, akceptacji, otwartości na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie przybycia do 25 kwietnia 2016r. pod nr tel. 503734075
Natomiast 13 maja o godz. 10:00  zapraszamy do udziału  w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy Obchodów przejdą barwnym korowodem głównymi ulicami miasta przy dźwiękach orkiestry do Placu Szarych Szeregów, gdzie odbędzie się główna część uroczystości.
Obchody mają na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, którym należy się godne miejsce w społeczeństwie poprzez pokazanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, stworzenie im możliwości zaznaczenia swojej obecności w życiu społecznym, integracje osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, co wpłynie na oswojenie strachu przed innością i umożliwi dotknięcie siebie nawzajem.

Poprzez organizację wyżej wymienionych wydarzeń chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy osób niepełnosprawnych w celu rozeznania skali problemu. Dociera do nas bowiem coraz więcej sygnałów, które świadczą o potrzebie stworzenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych miejsca zapewniającego dzienną opiekę nad osobą niepełnosprawną (nasi podopieczni też będą za kilka lat osobami dorosłymi, ten problem dotyczy również naszego Stowarzyszenia)
Zapewnienie opieki odciąży rodziców i opiekunów oraz umożliwi aktywizację społeczną i zawodową zarówno osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Ponadto stwarzamy okazję do zaprezentowania i przedstawiania działalności placówek i podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczących w Obchodach oraz możliwość zawiązania współpracy między ośrodkami, podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Dorota Banach
Dariusz Wacławek