NFOP - NFOP

"Przystanek Wolontariat"
Dnia 1 grudnia 2015 (wtorek) w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie odbyła się debata pt. "Wolontariat na Pomorzu Zachodnim", która otwierała cykl wydarzeń w ramach "Przystanku Wolontariat".
Celem debaty było pokazanie lokalnego wolontariatu, zaangażowania organizacji i instytucji państwowych w wolontariat oraz odpowiedź na pytanie dokąd zmierza wolontariat na Pomorzu Zachodnim.
W trakcie debaty zaprezentowano sylwetki wyróżnionych osób, którym wręczono okolicznościowe podziękowania. Wśród wyróżnionych osób, zaangażowanych w wolontariat znaleźli się:

 • Monika Pyrek-Rokita
 • Przemysław Stańczyk
 • Dorota Banach
 • Brygida Borecka
 • Beata Kłosowska-Szewc
 • Przemysław Landowski
 • Marika Pirveli
 • Justyna Pietrzak, Justyna Fedak-Białkowska
 • Wojciech Woźniak, Łukasz Szełemej, Bartłomiej Ilcewicz
 • Fundacja Motywacja i Działanie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej
 • Stowarzyszenie EDUCARE, Stowarzyszenie SYNERGIA
 • Stowarzyszenie Jestem i Pomagam
 • Szkolny Klub Wolontariusza z VII Liceum Ogólnokształcącego

W gronie wyróżnionych osób znalazła się także przedstawicielka naszej Gminy

PANI DOROTA BANACH

 

Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Prywatnie: mężatka i matka trójki wspaniałych dzieci
Nie pracuje zawodowo  z powodu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Od wielu lat działa społecznie w Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”, pełniąc funkcję prezesa.
Udziela informacji, służy wsparciem, pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością dzieci, które również dotyczą jej rodziny.
Pozyskuję środki i realizuję projekty na rzecz rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności.

Od 2008 r.  jest Prezesem Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” w Nowogardzie, które w ramach swojej działalności wspiera wszelkie inicjatywy mające na uwadze wszechstronny rozwój dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie zajęć terapeutyczno- edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających i stymulujących  rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny dzieci niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie z zaburzeniami  kontaktu emocjonalnego i społecznego.
Wspiera i służy pomocą  rodzicom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji i borykają się z problemem niepełnosprawności dzieci, poprzez udzielanie informacji, poradnictwa i organizowanie pomocy psychologicznej w ramach tworzonych Grup Wsparcia.

Ponadto jest  autorem i koordynatorem projektów realizowanych na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, w ramach których organizowane są także wyjazdy do ośrodków kulturalnych, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z życia kulturalnego.
Jest  także jednym z inicjatorów organizacji Obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych  w Nowogardzie, które po raz pierwszy odbyły się w maju 2014r. Obchody mają na celu pokazanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, stworzenie im możliwości zaznaczenia swojej obecności w społeczeństwie, zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Od maja 2015r. została powołana do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w której pełni funkcje przewodniczącej.
Rada ta ma na celu inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Gratulujemy Pani Dorocie wyróżnienia i życzymy dalej tak aktywnej postawy i owocnej pracy w ramach wolontariatu.

Magdalena Rogojsza
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021