NFOP - NFOP

1 pomorze zachodnie

Ich  celem będzie wzmocnienie potencjału organizacji w codziennej działalności i zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia ofert na konkurs Programu FIO 2016.

I TEMAT:

 „Co każdy członek Zarządu powinien wiedzieć i jak  budować potencjał organizacji pozarządowej”.

Gdy myślimy: Zarząd – pojawia się obraz ciała do reprezentacji na zewnątrz, podpisującego umowy... Jednak żeby organizacja rozwijała się, jej członkowie mają szereg funkcji do spełnienia. Zarząd musi wiedzieć jakie organizacja ma prawa i jakie obowiązki, jak stawać się partnerem dla innych instytucji, jak wyznaczyć ścieżkę rozwoju organizacji i jak priorytetować najważniejsze działania. O tym i wielu innych aspektach efektywnego zarządzania NGO będą szkolenia organizowane w dwóch terminach:

*28 października  2015r – Szczecin, (zapisy do dnia 26.X.2015r)
*29 października  2015r – Koszalin, (zapisy do dnia 27.X.2015r)

 

 

II TEMAT:

„Praktyczny warsztat tworzenia Wniosku do Priorytetu II - Programu FIO 2016”.

Już niebawem, bo 1.XII.2015r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi pierwszy i zarazem ostatni w tym roku, otwarty konkurs ofert na realizację zadań w Priorytecie II ‘Aktywne społeczeństwo’ w ramach programu FIO 2016.

Warsztat tworzenia oferty do Priorytetu II przybliży organizacjom kryteria dostępu podmiotów do najbliższego konkursu oraz zakres zadań możliwych do realizacji. Podczas spotkania stworzymy projekty wniosków metodą myślenia projektowego, dostosowane do kryteriów i procedur konkursowych, szczegółowo omówimy wzór oferty w ramach programu FIO i elektroniczny  generator ofert wraz z instrukcją jego wypełniania.

Terminy szkoleń:

*3 listopada  2015r – Koszalin (zapisy do dnia 30.X.2015r)
*5 listopada  2015r – Szczecinek (zapisy do dnia 3.XI.2015r)

Szkolenia są BEZPŁATNE, realizowane  w formule 1-dniowych warsztatów w godzinach 9.00-16.00, w miejscach komunikacyjnie  łatwo dostępnych (Szczecin, Koszalin, Szczecinek), uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek i lunch. 
Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w formie e-mailowej, na podstawie formularza zgłoszeniowego, na adres
agata.szewczyk@pracowniap.org.pl
Więcej informacji dostępnych na stronie
www.pracowniap.org.pl

 Już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Szkolenia współfinansowane są ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021