Menu główne

KASY FISKALNE I VAT W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZMIANY W PRAWIE
bezpłatne szkolenie

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie podmiotów ekonomii społecznej do zainstalowania kas fiskalnych w sytuacji przekroczenia obrotu powyżej 20 tys. rocznie, zapoznanie z procedurą fiskalizacji kas i zdefiniowanie podstawy do opodatkowania podatkiem VAT w organizacjach.