Menu główne

W 2015 roku Burmistrz Nowogardu ogłosił 9 Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard

  2. Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard

  3. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców Gminy Nowogard

  4. Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard

  5. Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie gminy Nowogard

  6. Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard

  7. Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszwchniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard

  8. Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard

  9. Wspieranie działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań wynosiła 696 000 zł.

Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe – do dnia 10 marca 2015 r.

W tegorocznych otwartych konkursach ofert wzięło udział 35 organizacji, które złożyły 48 ofert.

Komisja Konkursowa oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

Po zakończeniu oceny Komisja Konkursowa w dniu 27.03.2015r oraz w dniu 08.04.2015r sporządziła protokół oraz sprawozdanie z podaniem propozycji kwot dotacji dla organizacji pozarządowych. W dniu 08.04.2015r Komisja Konkursowa zakończyła prace.

W wyniku swoich prac Komisja Konkursowa kierując się określonymi zasadami wnikliwie i dokładnie zapoznała się ze złożonymi ofertami i dokonała oceny formalnej jak i merytorycznej.
Po zakończeniu oceny ofert Komisja Konkursowa przystąpiła do podziału środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w wyniku czego sporządzony został protokół Komisji Konkursowej oraz sprawozdanie z podaniem propozycji kwot przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych.

A oto lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie oraz wysokość przyznanych kwot:

W zakresie zadania:

1. „Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy Nowogard”

- Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych – 30.000 zł

2. „Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie gminy Nowogard”

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – 9.500 zł

3. „Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców gminy Nowogard”

- Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Nowogardzie – 22.000 zł

 4. „Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Nowogard”

- Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” - 3.500 zł

- Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” - 3.500 zł

- Stowarzyszenie „Jutrzenka” - 3.000 zł

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 1.200 zł

 5. „Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie gminy Nowogard”

- Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” - 3.500 zł

- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY – 1.000 zł

- Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie – 12.000 zł

 6. „Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie gminy Nowogard”

- Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” - 8.000 zł

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 1.500 zł

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 9.000 zł

- Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie – 12.000 zł

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 13.000 zł

 7. „Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie gminy Nowogard”

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 1.600 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn” - 2.875 zł

- Stowarzyszenie „Jutrzenka” - 3.025 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „Dąb” - 4.500 zł

 8. „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard”

- Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE” - 28.000 zł

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard – 8.500 zł

- Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-róż” w Nowogardzie – 8.500 zł

 9. „Wspieranie działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowogard”

- Stowarzyszenie Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie – 10.000 zł

- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY – 3.500 zł

- Stowarzyszenie Promocji Sportu „Szansa” - 10.000 zł

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ – 15.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Nowogardzie – 4.000 zł

- Klub Motorowy „CISY” w Nowogardzie – 22.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama Chrabąszcze” w Nowogardzie – 30.000 zł

- Stowarzyszenie Wiejskie Kluby Sportowe – 5.000 zł

- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”Nowogard – 6.000 zł

- Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza ENDORFINA – 3.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Trójka” - 5.000 zł

- Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” Nowogard – 220.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” Nowogard – 6.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Nowogardzie – 5.000 zł

- Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie – 45.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” w Nowogardzie – 5.000 zł

- LOK KSS „Tarcza Goleniów” Sekcja Strzelecka w Nowogardzie – 10.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin – 25.000 zł

- Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” - 5.500 zł

Zarządzenie Burmistrza 35/2015       

Zarządzenie Burmistrza 36/2015