NFOP - NFOP

Szanowni Państwo,

Informujemy że nabór do konkursu 2015 w ramach projektu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne” rozpocznie się 16 marca 2015 r.

Planowany harmonogram konkursu 2015:

 • 16 marca 2015 r.- rozpoczęcie przyjmowania wniosków;
 • 10 kwietnia 2015 r.- rozpoczęcie I obrad Komisji Oceny Wniosków (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora do dnia 8 kwietnia 2015 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail);
 • 30 kwietnia 2015 r.- ogłoszenie I listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania;
 • 18 maja 2015 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w I liście rankingowej;
 • 29 maja 2015 r.- rozpoczęcie II obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 9 kwietnia 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail);
 • 19 czerwca 2015 r.- ogłoszenie II listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania;
 • 13 lipca 2015 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w II liście rankingowej;
 • 31 sierpnia 2015 r.- zakończenie naboru do konkursu 2015 (decyduje data wpływu wniosku drogą e-mailową do godz. 23:59:59)
 • 1 września 2015 r.- rozpoczęcie III obrad Komisji Oceniającej Wnioski (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 28 maja 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 23:59:59– decyduje data wpływu wiadomości e-mail);
 • 14 września 2015 r.- ogłoszenie III listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania;
 • 25 września 2015 r.- rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w III liście rankingowej;
 • 31 października 2015 r.- zakończenie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”.

W konkursie 2015 planowane jest rozdysponowanie środków w wysokości 320.000,00 zł, pula dotacji podzielona zostanie w sposób następujący:

I lista rankingowa - 32 mikrodotacje
II lista rankingowa - 21 mikrodotacji
III lista rankingowa - 11 mikrodotacji

Informacje o programie oraz dokumenty aplikacyjne dotyczące programu Mikrodotacje znajdą Państwo na stronie www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl

mikrodotacje

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021