Menu główne

logo fundacja pzuFundacja PZU prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:

„Z PZU po lekcjach” – Termin składania wniosków upływa 10.07.2015r. (liczy się data wpływu do Fundacji). Maksymalna kwota dofinansowania 50.000 zł
„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – Termin składania wniosków upływa 06.05.2015r. (liczy się data wpływu do Fundacji). Maksymalna kwota dofinansowania 50.000 zł
„PZU z kulturą” - Termin składania wniosków upływa 10.04.2015r. (liczy się data wpływu do Fundacji). Maksymalna kwota dofinansowania 15.000 zł

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) wnioskodawcy w dotowany projekt w wysokości 10% wartości dotacji.

Regulaminy konkursów wraz ze szczegółowymi informacjami znajdują się na stronie fundacjapzu.pl