NFOP - NFOP

W trosce o organizacje pozarządowe Burmistrz Nowogardu ogłasza otwarte konkursy ofert na 2021 rok W tym roku zgodnie z potrzebami organizacji, konkursy ogłaszone są wcześniej . To dobra wiadomość bowiem w Gminie Nowogard jest blisko 60 organizacji pozarządowych, które mogą starać się o wsparcie finansowe. Serdecznie zapraszamy organizacje do współpracy i składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : wspierania inisjatyw społecznych, kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich , wsparcia emerytów i rencistów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.
Podpisane przez Burnistrza Roberta Czaplę otwarte konkursy ofert opublikowane zostały na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakładce: Otwarte konkursy ofert.

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi konkursami ofert na 2021 rok.

WRLFKiS
Urszula Berezowska

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021