NFOP - NFOP

Dnia 28.09.2020r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie odbyło się szkolenie zat. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse”
Spotkanie poprowadził pan Paweł Walecki – specjalista ds. realizacji projektów z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, który przedstawił uczestnikom szkolenia idee, założenia  i cele programu, strukturę projektu, najważniejsze elementy oraz zasady pisania wniosków w RS. Szkolenie było przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, angażując uczestników w każdy omawiany etap projektu odwołując się do przykładów i doświadczeń z realizacji innych wcześniejszych wniosków.Dziękujemy Pani Anecie Wysoszyńskiej za udostępnienie sali szkoleniowej, Panu Pawłowi Waleckiemu  za  ciekawe i praktyczne przeprowadzenie szkolenia, uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
Życzymy aby efektem szkolenia były ciekawe projektyrozwijające pomysły i zainteresowania naszej  młodzieży.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia programu w ramach którego wnioski można składać do 27.10.2020r.do godz. 12.00 online.
Na stronie https://rownacszanse.pl/pierwszekroki_webinary  można także obejrzeć cykl bezpłatnych webinarów"Pierwsze kroki z Równać Szanse".

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
- miejskie i gminne domy kultury,
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.
Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.
Więcej szczegółowych  informacji o programie można uzyskać pod linkiem https://www.rownacszanse.pl/

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021