NFOP - NFOP

Szanowni Państwo,
Zapraszamy aktywne osoby z regionu szczecińskiego (obejmującego powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście) do udziału w AKADEMII LOKALNEGO LIDERA - programu stworzonego w projekcie „SZOWES - OWES w regionie szczecińskim”.

Do AKADEMII zapraszamy przedstawicieli:

  • grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, centrów kultury, itp.;
  • podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, itp.).

AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów, którzy aktywnie działają w swoich społecznościach. Uczestniczący w Akademii Liderzy otrzymają kompleksowe wsparcie, które pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji społecznej, współpracy lokalnej, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego, a także podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych - tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju. W AKADEMII można również zdobyć mikrogrant na najlepszą inicjatywę oddolną w powiecie!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!

- 17.09.2020 (czwartek) od godz. 16.30 w NOWOGARDZIE, Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Wolności 8

O AKADEMII:

Program AKADEMII obejmuje łącznie 36 godzin zajęć z tematyki: animacji społecznej, finansowania inicjatyw, funkcjonowania organizacji oraz wiele innych – wszystko, co powinien wiedzieć LOKALNY LIDER. Zajęcia organizowane są w każdym z 6 w/w powiatów 2-3 razy w tygodniu popołudniami lub w weekendy w grupach około 12 osobowych.

Korzyści z uczestnictwa w AKADEMII, m.in.:

  • poznanie narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora, zasady wolontariatu, kreowanie inicjatyw, zagospodarowanie czasu wolnego, promocja działań, itd.);
  • diagnoza potencjału lokalnych liderów oraz otoczenia;
  • nabycie umiejętności nawiązywania współpracy i komunikacji z otoczeniem;
  • zdobycie wiedzy o ekonomii społecznej, w tym podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • zapoznanie się ze źródłami finansowania inicjatyw, z których można finansować przedsięwzięcia;
  • udział w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną z możliwością jej sfinansowania z mikrograntu;
  • wymiana dobrych praktyk.

W załączeniu znajdują się pełne informacje na temat Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji na www.aktywneowes.pl , FB/OWES.Szczecin oraz pod nr tel. 516 702 312.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt „SZOWES - OWES w regionie szczecińskim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021