Menu główne

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam, że do 30.09.2020r. przedstawiciele organizacji pozarządowych z Gminy Nowogard mogą składać wnioski do preliminarza budżetu  na działania, które zamierzają realizować  w ramach swojej działalności statutowej w 2021 roku.
Wnioski należy składać w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Z poważaniem
Magdalena Rogojsza- sekretarz NFOP

załączniki: