Menu główne

2020 04 03 mikrodotacjeJeszcze można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych każdy, ale trzeba się spieszyć, bo nabór trwa do 15 kwietnia br. roku!

Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich oraz grupy inicjatywne i samopomocowe.

„Mikrodotacje z funduszu inicjatyw obywatelskich są wyjątkowe dla lokalnych NGO, ponieważ młode organizacje pozarządowe mogą złożyć wnioski na doposażenie” – komentuje animatorka Henryka Daczkowska  –  „Oprócz organizacji mogą składać też grupy nieformalne z patronem, bądź bez niego. Postaraliśmy się i przyspieszyliśmy okres realizacji, aby nasi lokalni działacze mogli wykorzystać środki m.in. na walkę z COVID-19. To może być  szkolenie i/lub sprzęt np. do szycia maseczek, bawełna, igły, nici czy gotowe maseczki. Oczywiście zachęcamy do składania wniosków na inne działania, jak webinary, kursy online i w późniejszych terminach wydarzenia i aktywności offline”.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne koła gospodyń wiejskich i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”.

zobacz więcej informacji