NFOP - NFOP

2020 01 14 nfop organizacje

W poniedziałek 13 stycznia br. burmistrz Robert Czapla spotkał się z nowo wybranymi władzami Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych (NFOP). Przypomnijmy, że zarząd NFOP tworzą: Mieczysław Cedro (prezes), Cezary Komisarz (wiceprezes), Magdalena Rogojsza (sekretarz), Jan Smolira (skarbnik) oraz Jacek Rafiński, Eugeniusz Tworek i Jerzy Jabłoński.
W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli również członkowie komisji rewizyjnej NFOP (skład komisji: D. Banach, T. Hołubowski, A. Wysoszyńska), omówiono plan tegorocznej współpracy, w tym między innymi organizację Dnia Nowogrdzkich Orgnizacji Pozarządowych. Podczas rozmów burmistrz Nowogardu poinformował zebranych, że planuje przeznaczyć na siedziby organizacji pozarządowych pomieszczenia budynku przy ul. 3 Maja (po były PSS). (mo)

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021