NFOP - NFOP

03 grudnia br. w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych z działalności za lata 2016-2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania te zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków wynikiem czego było jednogłośne udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Następnie uczestnicy Zebrania przeszli do wyboru nowych władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu tajnym na kolejną 4- letnią kadencję zostały wybrane następujące osoby: Zarząd: Mieczysław Cedro- Prezes, Cezary Komisarz- Wiceprezes, Magdalena Rogojsza- Sekretarz, Jan Smolira- Skarbnik, Jerzy Jabłoński – Członek, Eugeniusz Tworek- Członek, Jacek Rafiński- Członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Dorota Banach- Przewodnicząca, Aneta Wysoszyńka oraz Tadeusz Hołubowski.

W trakcie Zebrania Prezes Mieczysław Cedro poinformował także zebranych, że otwarte konkursy ofert będą ogłoszone jeszcze w grudniu br. Dodał, także, że dzięki dobrej współpracy z burmistrzem Robertem Czaplą udało się w tym roku przyspieszyć termin ogłoszenia otwartych konkursów ofert, by umożliwić organizacjom prowadzenie całorocznej działalności.

W wolnych wnioskach Walnego Zebrania został podjęty temat aktualizacji kalendarza imprez organizowanych w Gminie Nowogard, postanowiono, że organizacje będą zgłaszać wydarzenia zaplanowane na 2020r. już w styczniu przyszłego roku.

Ponadto Prezes Koła Diabetyków w Nowogardzie Eugeniusz Tworek poinformował zebranych, że w październiku 2020 roku odbędzie się uroczyste otwarcie X Edycji Szkoły Cukrzycy, które będzie miało charakter otwarty, zapraszając tym samym przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa.

Na zakończenie pan Mieczysław Cedro pogratulował wybranym, podziękował zebranym za uczestnictwo i przybycie i na tym zebranie zakończono.

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021