Menu główne

W środę, 4 grudnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych. Jak powiedział burmistrz, w tym roku zgodnie z potrzebami organizacji, konkursy ogłoszone są wcześniej. To dobra informacja bowiem w Gminie Nowogard jest blisko 50 organizacji pozarządowych, które mogą starać się o wsparcie finansowe.
W mijającym roku na konkursy m. in. z zakresu kultury fizycznej i sportu, zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwoju wsi, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony środowiska, wsparcia emerytów i rencistów oraz wspierania inicjatyw społecznych wpłynęło w sumie 38 ofert.
Z początkiem kwietnia br. odpisano 33 umowy i przekazano 616.100 zł dotacji dla organizacji pozarządowych

Co roku Gmina Nowogard dokłada starań by sukcesywnie zwiększać środki na realizowane przez organizacje pozarządowe zadania statutowe. W mijającym roku kwota przeznaczona na wsparcie w zadaniach organizacji była wyższa o blisko 37 tys. złotych niż w roku 2018 i wynosiła 650.000 zł. Nie inaczej będzie w nadchodzącycm, 2020 roku.

Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań, w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie opieki społecznej, zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku o 8.000 złotych i wyniesie 658.000 złotych.

więcej informacji http://www.nowogard.pl/18-aktualnosci/6576-burmistrz-oglosil-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych