NFOP - NFOP

Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 3 grudnia 2019r. o godzinie 17:00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, (parter, sala nr 8).

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021