NFOP - NFOP

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

Termin: 

31 lipca (wtorek)   godz. 16:00 
Miejsce: Urząd Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1(I piętro, sala obrad)
Już od 16 lipca tego roku można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych każdy! Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz grupy inicjatywne i samopomocowe.

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczyk KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

 

Kto kwalifikuje się do uzyskania wsparcia?:

 

  1. Grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.
  2. Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
  3. Młode organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW (np. spółdzielnie socjalne, kluby sportowe), które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację działań z zakresu pożytku publicznego m.in. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe. Jest to niecodzienna szansa dla rozpoczynających swoją działalność organizacji!

W puli jest minimum 35 mikrodotacji z czego 5 dla grup inicjatywnych i samopomocowych na rok 2018. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Nabór wniosków dotyczy powiatów: policki, kamieński, gryficki, goleniowski, M. Szczecin i M. Świnoujście.

Termin składania wniosków w 2018 roku od 16.07.2018 r. do 13.08.2018 r.

Czas realizacji projektów: 01.09.-10.12.2018 r.

Więcej informacji w regulaminie i na stronie internetowej: http://www.komes.org.pl www.komes.org.pl oraz FB: Fundacja KOMES

Prosimy o telefoniczne  potwierdzenie  uczestnictwa do dnia 30.07.2018r.

Ilość miejsc ograniczona!

-Animator Mikrodotacji FIO

508 957 460

Jednocześnie mikrodotacje ruszają w całym województwie. Poszczególni operatorzy to: Fundacja Pod Aniołem i 4C CES Krzysztof Musiatowicz oraz Fundacja Nauka dla Środowiska i Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

 

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021