NFOP - NFOP

Szanowni Państwo
Od dnia 15 marca 2018 r., do połowy września 2019r.,  członkowie Zarządu- osoby upoważnione do reprezentacji organizacji są zobowiązani do złożenia oświadczeń do KRS.
W oświadczeniu każdy członek Zarządu organizacji ma wskazać swój adres do doręczeń korespondencji (czyli adres zamieszkania lub zameldowania) oraz musi wyrazić zgodę na powołanie w skład zarządu danej organizacji. Obowiązek powyższy  wynika z art 19 a ustawy o KRS. 
Powyższy obowiązek dotyczy tylko organizacji zarejestrowanych w KRS.
Powyższa informacja pochodzi ze strony znajdującej się pod linkiem poniżej.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175225.html

Magdalena Rogojsza

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021