NFOP - NFOP

Szanowni Państwo/Członkowie Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
Dnia 28 czerwca br. o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie (I piętro - duża sala obrad) odbędzie się Walne Zebranie Członków Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
W załączeniu przesyłam zaproszenie wraz z porządkiem obrad zebrania.

Ponadto pragnę przypomnieć, iż na podstawie §15 Statutu Stowarzyszenia członkowie są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.
W związku z powyższym prosimy o ich uregulowanie wpłacając należną kwotę na rachunek bankowy Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych: Bank Pekao S.A. 15 1240 3884 1111 0010 3942 9644 lub wpłacając gotówką do kasy w biurze.

Zapraszam serdecznie
Z poważaniem
Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
Mieczysław Cedro

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021