Menu główne

logo fundacja pzu

Rozpoczęliśmy nabór wniosków do konkursów dotacyjnych Fundacji PZU.

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego względu dwa konkursy dotacyjne: „NIEPODLEGŁA 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach” oraz „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą” wzbogacone są o dodatkowe wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać dotację.

W ramach wyżej wymienionych projektów należy uwzględnić elementy pogłębiające wiedzę uczestników dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególnie wysoko oceniane będą projekty, uwzględniające poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:
• edukacja („NIEPODLEGŁA 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”) – nabór od 4.06.2018 r.,
• zdrowie i pomoc społeczna („Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”) - nabór od 18.06.2018 r.,
• kultura i historia („NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą”) – nabór od 25.06.2018 r.,

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów. Więcej informacji w tym regulaminy konkursów dotacyjnych znajdują się na stronie internetowej Fundacji PZU pod linkiem http://fundacjapzu.pl/857.html#

źródło: http://fundacjapzu.pl