NFOP - NFOP

Startuje PROGRAM SPOŁECZNIK 2018Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw.
Darugi filar to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

Podtrzymany został odformalizowany charakter Programu, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną - organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.

 

CELE PROGRAMU SPOŁECZNIK

 • wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,

 • uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,

 • wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,

 • „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu,

 • zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.

NOWOŚĆ! Nabór wniosków na mikrodotacje i inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl 
Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r.

Finansowanie PROGRAMU SPOŁECZNIK
Marszałek przeznaczył z budżetu województwa kwotę  3 000 000 złotych z podziałem na:

 • dofinansowanie ok. 500 działań zrealizowanych w ramach mikrodotacji w kwocie do 3 tys. zł

 • dofinansowanie ok. 150 inicjatyw obywatelskich o charakterze powiatowym i regionalnym w kwocie do 10 tys. zł

Kto ocenia wnioski?
Wnioski złożone na mikrodotacje zaopiniuje Komisja Oceny Wniosków składająca się m.in. z:

 • przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,

 • przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów,

 • przedstawicieli Operatora

Wnioski złożone na inicjatywy obywatelskie poddawane będą ocenie poprzez elektroniczne głosowanie mieszkańców województwa.

Termin realizacji PROGRAMU SPOŁECZNIK

 • program ma charakter jednoroczny,

 • realizacja Programu SPOŁECZNIK: od 1 marca do 31 grudnia 2018,

 • realizacja mikrodotacji i inicjatyw w ramach Programu SPOŁECZNIK: od 1 czerwca do 31 października 2018


Operator
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 94 341 63 30


Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się również na:

 • stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK,

 • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK

Załączniki

program_spolecznik_2018.pdf

Źródło: http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/pomorze-zachodnie-rajem-dla-spolecznikow-startuje-program-spolecznik-2018

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021