NFOP - NFOP

Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, pragnie poinformować o odwołaniu DNIA NOWOGARDZKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 23.09.20107r. Powyższe podyktowane jest udziałem większości organizacji pozarządowych w imprezach regionalnych i ogólnopolskich co uniemożliwiłoby zakładaną w programie frekwencję a co za tym idzie nie zrealizowany zostałby zakładany cel projektu.

Mieczysław Cedro
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2020