Menu główne

Szanowni Państwo,
Od 15 maja organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły składać wnioski na mikrogranty do 3000 zł.
Program ten ma na celu rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Mikrogranty mogą być przeznaczone m.in. na działania kulturalne, charytatywne, akcje sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury.
W ramach projektu planuje się przyznanie minimum 500 mikrodotacji  o łącznej wartości 1 500,000 zł.
Więcej informacji można uzyskać na stronie operatora- Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  www.karrsa.eu
Zachęcam do pisania i konsultowania wniosków.
O spotkaniu informacyjnym, na którym będą omówione szczegóły programu poinformuję Państwa w najbliższym czasie.

Magdalena Rogojsza