Menu główne

logo nowogardZapraszamy do zapoznania się w wynikami otwartych konkursów ofert z zakresu Opieki Społecznej i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Nowogard. Informaujemy równieże o nowych otwartych konkursach ofert w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, rozwoju wsi, zajęć dla dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, wsparcia emerytów i rencistów. Zapraszamy na stronę bip Gminy Nowogard