KONTAKT  |
Aktualności
Organizacje Pozarządowe
Formularze dokumentów
O NFOP
Program współpracy
Fundacja KOMES
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Departament Pożytku Publicznego
Fundusz Wspomagania Wsi
portal organizacji pozarządowych
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

MIKOŁAJKOWY WYŚCIG PRZEŁAJOWY i M.T.B.
publikacja: CreateVision ,  data: 2010-11-23 Drukuj Email

Mikołajkowy Wyścig Przełajowy

 

Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z LUKS Panorama Chrabąszcze serdecznie zapraszają na MIKOŁAJKOWY KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY i MTB, który odbędzie się 4 grudnia 2010 (sobota) w Nowogardzie na terenie Stadionu Miejskiego „POMORZANIN” w Nowogardzie. Wyścig przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz starszych i sympatyków kolarstwa. Start I grupy o godz. 11.00.
 
W trakcie zawodów będzie możliwość oznakowania rowerów, a zajmą się tym Policjanci z nowogardzkiego Komisariatu Policji. Również będzie można wesprzeć akcję charytatywną na rzecz leczenia i rehabilitacji  Artura Komisarka.

 
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Nowogardzie
LUKS Panorama- Chrabąszcze Nowogard
Szczegóły wyścigu znajdują się w załączonym Regulaminie.

Mapa wyściugu

I. CEL WYŚCIGU:
- Podtrzymywanie tradycji kolarstwa przełajowego i M.T.B. na terenie Miasta i Gminy Nowogard
- Uczczenie pamięci zmarłego kolarza Pawła Zugaja i działacza LZS Franciszka Palenicy
- Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
- Integracja z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
- Ocena szkolenia w poszczególnych kategoriach wiekowych
- Wsparcie akcji charytatywnej na rzecz leczenia i rehabilitacji Artura Komisarka
- Wyścig obok strony sportowej ma także na celu reklamę sponsorów przez promocję Miasta i Gminy Nowogard.

II. ORGANIZATORZY WYŚCIGU:
LUKS PANORAMA – CHRABĄSZCZE Nowogard
Urząd Miejski w Nowogardzie
Dom Kultury w Nowogardzie
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie
MGZ LZS Nowogard
LKS Pomorzanin Nowogard
LUKS JF DUET Goleniów
Dziennik Nowogardzki

 

 

III. UCZESTNICTWO:
W wyścigu mogą startować zawodniczki i zawodnicy w kategorii: ŻAK, MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR (z aktualnymi książeczkami zdrowia) i starsi oraz zawodnicy Domu Pomocy Społecznej.

Zawodników obowiązują sztywne kaski kolarskie.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
Wyścig będzie przeprowadzony w dniu 04 grudnia. (sobota) na terenie Stadionu Miejskiego w Nowogardzie.
Start I grupy godz. 11.00.
Odprawa techniczna godz..10.45

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi P. Z. Kol.:
- godz. 11.00 – kat. MŁODZIK (rocznik 1997 i 1998) i JUNIORKA MŁODSZA (rocznik 1995 i 1996) – 20 min.
- godz. 11.30 – kat. JUNIOR MŁODSZY (rocznik 1995 i 1996) i JUNIORKA (rocznik 1993 i 1994) - 30 min.
- godz.12.15 – kat. JUNIOR (rocznik 1992 i 1993 i kobiety OPEN (rocznik 1992 i starsze)
- godz. 13.00 - kat. OPEN (rocznik 1992 i starsi)
- kat ŻAK (rocznik 1999 i młodsi) i kat. zawodnicy DPS w przerwach wyścigu na zmienionej trasie
Czas i trasa do zatwierdzenia na odprawie technicznej g. 10.45

VI. NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną odznaczeni pucharami, medalami i nagrodami.
Ilość i rodzaj nagród oraz wykaz fundatorów pucharów będą podane bezpośrednio przed wyścigiem.

VII. SPRAWY FINANSOWE
Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczą w zawodach na koszt własny.
Opłata startowa zgodnie z przepisami P.Z. Kol.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Skład Komisji Sędziowskiej zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziowskie Z. Z. Kol. w Szczecinie.

IX. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane pisemnie za pośrednictwem poczty oraz Internetu (lszychowska@nowogard.pl) i bezpośrednio przed wyścigiem od g. 8.30 – 10.45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczące w wyścigu na własną odpowiedzialność powinny mieć ubezpieczenie OC i NM.
- Odpowiedzialni za przeprowadzenie wyścigu:
- Ryszard Posacki ( tel. 605 686 547)
- Henryk Sawicki (tel. 792 093 127)
- Dariusz Kurkowski (tel. 604 205 251)
- Liliana Szychowska (tel. 605 548 739)

ORGANIZATOR WYŚCIGU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY ZAGINIONE I USZKODZONE W CZASIE TRWANIA WYŚCIGU.

Organizator Zatwierdzono
przez
Z.Z.KOL

 


ALL RIGHTS RESERVED ® NFOP Nowogard      CSS W3C     © CreateVision.pl 2010